Thông báo cập nhật bộ tài liệu đề thi ngân hàng

05/11/2013

Bộ CD đề thi ngân hàng đã được cập nhật:

- Bổ sung các đề thi mới 2013 (Bản đề thi là doc, pdf, không water mark), có gợi ý trả lời

- Loại bỏ các đề thi cũ và tài liệu cũ – Các tài liệu này được chuyển vào mục Free download

– Cập nhật đường link download “phần mềm Trắc nghiệm IQ”


Đề cương ôn thi vào Vietinbank

vietinbank

Danh sách tài liệu trong bộ đề cương

de cuong on thi vietinbank 2

de cuong on thi vietinbank 1

de cuong on thi vietinbank 3

Mua CD Đề thi ngân hàng, bao gồm trọn bộ đề cương ôn thi Vietinbank: LINK