Thông báo cập nhật bộ tài liệu đề thi ngân hàng

05/11/2013

Bộ CD đề thi ngân hàng đã được cập nhật:

- Bổ sung các đề thi mới 2013 (Bản đề thi là doc, pdf, không water mark), có gợi ý trả lời

- Loại bỏ các đề thi cũ và tài liệu cũ – Các tài liệu này được chuyển vào mục Free download

– Cập nhật đường link download “phần mềm Trắc nghiệm IQ”


Ngan hang Agribank De thi trac nghiem co KEY + 20 bai tap tu luan + cau hoi tinh huong 2012

Ngan hang Agribank De thi trac nghiem co KEY + 20 bai tap tu luan + cau hoi tinh huong  2012: Chuyên đề tín dụng

Xem file demo:

Trọng bộ đề ôn tập tín dụng vào Ngân hàng Nông nghiệp và  các đề thi khác có trong bộ đề thi ngân hàng: LINK